Toisten Puolue ry

 

Toisten Puolue ry:n hakemus on jätetty yhdistysrekisteriin 31.1.2011. Yhdistyksen tarkoitus määritellään sen säännöissä seuraavasti: 

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oikeudettomien asemaa yhteiskunnassamme. Oikeudettomilla tarkoitetaan kaikkia niitä elollisia olentoja, joilla ei ole lakiin kirjattuja perusoikeuksia, eikä pääsyä poliittiseen päätöksentekoon esimerkiksi äänestämällä, ensisijaisesti toisia lajeja. Yhdistyksen tarkoituksena on synnyttää keskustelua oikeudettomien, ensisijaisesti toisten lajien asemasta suomen lainsäädännössä ja poliittisessa päätöksenteossa, sekä luomalla ehdotuksia malleiksi ja toimintatavoiksi, joiden kautta näiden intressit tulisivat paremmin huomioiduksi yhteisessä päätöksenteossa.”

Toisten Puolue ry:n säännöt.pdf

Toisten Puolueen vuosikokous järjestetään tammikuussa 2013. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus, hyväksytään uudet jäsenet ja tehdään toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Vuosikokouksesta ilmoitetaan Toisten Puolueen verkkosivulla sekä sähköpostilistoilla.