OIKEUS

Ecuadorin perustuslaissa on määritelty luonnon oikeudet: 

http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Constitution_of_Ecuador

 

LAKI

Luonnon oikeuksista lainsäädännössä: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wild_law

 

Turkistarhaton Suomi –lakialoitekampanja

www.turkistarhatonsuomi.fi

 

Eläinsuojeluun liittyvä ajantasainen lainsäädäntö (www.finlex.fi)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläintarhaukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (2.9.1985/757)

Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta (20.10.2011/1084).

Eläinsuojelulaki (20.1.2006/62)  ja eläinsuojeluasetus (20.1.2006/62).

Laki (29.12.2006/1429) ja asetus (20.1.2006/62) eläinten kuljetuksesta.

Laki koe-eläintoiminnasta (20.1.2006/62).

Laki eläintunnistusjärjestelmästä (9.4.2010/238)

Valtioneuvoston asetukset hevosten (10.6.2010/588) ja nautojen (10.6.2010/592) suojelusta.

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (8.7.2010/674).

 

Eläinten Hyvinvointikeskus (Eläintensuojelun viranomaisyhteistyötä)

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/

 

YHTEISÖ

Vihreä Puolue

www.vihreapuolue.fi

Åbo Akademin tutkimus edustuksellisen demokratian heikkouksista ja suoran demokratian vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä.

Homo Natura:

http://homonatura.blogspot.com/

http://homonatura.nettisivu.org/

 

SUOJELU JA APU

Animalia

www.animalia.fi

Birdlife Suomi

www.birdlife.fi

Dodo ry

www.dodo.org

Greenpeace Suomi

www.greenpeace.fi

Luonto-Liitto

www.luontoliitto.fi

Natur och Miljö

www.naturochmiljo.fi

Maan Ystävät (Friends of the Earth Finland)

www.maanystavat.fi

Pelastetaan koirat ry

www.pelastetaankoirat.com

Rekku Rescue ry

www.rekkurescue.fi

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ry

www.sey.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto

www.sll.fi

WWF Suomi

www.wwf.fi

Ympäristö ja kehitys ry

www.ymparistojakehitys.fi


AJATTELU

Ympäristöfilosofiasta ja eläinten oikeuksista Filosofia.fi –sivuilla

www.filosofia.fi/node/4980

 

MAAILMANKATSOMUS

Vihreä Elämänsuojelunliitto ry.

www.vesl.fi

 

TAIDE

Toisten Historia

Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan blogi toisista.

http://toistenhistoria.blogspot.fi

Toisissa tiloissa –ryhmä

www.toisissatiloissa.net

 

TUTKIMUS

Center for PostNatural History

http://www.postnatural.org/